Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content