Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Savjetovanje je zatvoreno 17.04.2023.godine.

1. Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content