Nacrt odluke o izmjeni Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Bjelovara.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content