Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara

Savjetovanje je zatvoreno 10.11.2023.godine.

1. Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Nacrt odluke o lokalnim porezima Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content