Nacrt odluke o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Savjetovanje je zatvoreno 14.01.2022. godine.

1. Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content