Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine

  1. Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine
  2. Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020. godine

Privitci

Back to top