Natječaj za davanje u zakup lokacija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji “TEREZIJANA 2023”

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, kao organizator turističke, zabavne i kulturne manifestacije “TEREZIJANA 2023”, dana 31. svibnja 2023. godine objavljuje Natječaj za davanje u zakup lokacija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content