Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi-Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

KLASA: 910-01/20-01/09
URBROJ: 2103/01-01-20-9
Bjelovar, 2. studenoga 2020.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 2020. godine), Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152 od 1. listopada 2020. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0256, Zaželi-Bjelovar (KLASA: 910-04/20-09/375, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1) od 23. listopada 2020. godine te članka 45., stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik“ broj 2/13, 1/18, 2/20), Grad Bjelovar raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi-Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Preuzmite natječaj iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content