Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi-Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II – ZAMJENA – radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 2020. godine), Odluke o izmjeni Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-152 od 1. listopada 2020. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.13.0256, Zaželi-Bjelovar (KLASA: 910-04/20-09/375, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1) od 23. listopada 2020. godine te članka 47., stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik“ broj 2/21), Grad Bjelovar raspisuje

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi-Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II - ZAMJENA - radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Privitci

Back to top
Skip to content