Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi – Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0475, Zaželi – Bjelovar od 2. siječnja 2023. godine te članka 47., stavka 1., točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik“ broj 2/21), Grad Bjelovar raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi – Bjelovar u sklopu Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III – Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Privitci

Back to top
Skip to content