Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o izradi IV. Izmjene i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Osnovom Zakona o prostornom uređeniu (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) (dalje Zakon), Grad Bjelovar je pokrenuo proceduru donošenja IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara (dalje : Plan).

 

Privitci

Back to top
Skip to content