Objava Procedure o blagajničkom poslovanju Grada Bjelovara

Na temelju članka 45. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ( „Službeni glasnikGrada Bjelovara“ broj 2/13, 1/18) Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi

PROCEDURU O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU GRADA BJELOVARA

Privitci

Back to top
Skip to content