Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

Privitci

Back to top
Skip to content