Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 2/21), članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara” broj 7/19), Gradonačelnik Grada Bjelovara 18. prosinca 2023. godine, donosi Odluku o broju i visini stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2023./2024.

U nastavku preuzmite dokument.

Privitci

Back to top
Skip to content