Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Bjelovar

Na temelju članka 17. stavka 1 alineja 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 32, stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 14. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donosi Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Bjelovar.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content