ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 84/21) i članka 32. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 17. sjednici održanoj dana 14. travnja 2023. godine donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara.

U nastavku preuzmite dokument odluke.

Privitci

Back to top
Skip to content