Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga na Javni poziv za financiranje jednokratnih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu

Temeljem članka 29. stavka 1. podstavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara  („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15, 1/20 i 1/21), Javnog poziva za financiranje jednokratnih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu (KLASA: 402-08/21-01/23, URBROJ: 2103/01-01-21-4) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/21-01/23 URBROJ: 2103/01-01-21-5) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje jednokratnih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu donosi

Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga na Javni poziv za financiranje jednokratnih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu

Privitci

Back to top
Skip to content