Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2023. godinu

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju, programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 3a/15, 1/20, 1/21), Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2023. godinu (KLASA: 402-08/22-01/119, URBROJ: 2103-1-01-22-4) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/22-01/119, URBROJ: 2103-1-01-22-5), Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2023. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content