Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15) i Javnog poziva za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2024. godine (KLASA: 402-08/21-01/02, URBROJ: 2103/01-01-21-4 od 29. siječnja 2021.), Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava programima i projektima udruga u kulturi Grada Bjelovara pristiglim na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Preuzmite odluku iz privitka!

Privitci

Back to top
Skip to content