Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava za jednogodišnje programe / projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2022. godinu

Temeljem članka 29. stavka 1. točke 2. Pravilnika o financiranju programa, programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/20), Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2022. godinu (KLASA: 402-01/22-01/118, URBROJ: 2103/01-01-22-2), dana 14.11.2022. godine Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava za jednogodišnje programe / projekte udrugama iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2022. godinu.

Grad Bjelovar će sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti Ugovor o financiranju programa ili projekata kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Privitci

Back to top
Skip to content