Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu-HORKUD ” Golub, Bjelovarska udruga glazbenih umjetnika, Udruga “Običaji življenja i kulture starih Roma-Lovari Grada Bjelovar, BBŽ i RH, umirovljenički centar za kulturu, tradiciju i zdravlje, Zajednica Mađara grada Bjelovara, Udruga oštećena sluha BBŽ, Bjelovarski Slavuji-Fakini, Ogranak HPKZ Bjelovar i OSIT

Privitci

Back to top
Skip to content