Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu

Temeljem članka 29. stavak 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grda Bjelovara“ 3a/15 i 1/20), Javnog poziva za dodjelu jednokatnih financijskih potpora udruga iz Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu (KLASA: 402-08/19-01/156 URBROJ: 2103/01-01-20-4 od 23. siječnja 2020.) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/19-01/156, URBROJ: 2103/01-01-20-4) predsjednica Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti pristiglih na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi Odluku o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu.

Preuzmite dokument odluke iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content