ODLUKA o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2024. godinu

Temeljem članka 30. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3/24) Javnog poziva za dodjelu jednokatnih financijskih potpora udruga iz Proračuna Grada Bjelovara za 2024 godinu (KLASA: 402-08/24-01/03 URBROJ: 2103-01-01-07-05-24-4 od 22. siječnja 2024) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/24-01/03, URBROJ: 2103-1-07-05-24-5 od 22. siječnja 2024. godine) Gradonačelnika Grada Bjelovara donosi ODLUKU o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih
financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2024. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content