ODLUKA o odobravanju jednokratnih financijskih potpora udrugama u kulturi iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu – 4

Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15) i Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama u kulturi iz Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu (KLASA: 402-08/22-01/120, URBROJ: 2103-1-01-22-1 od 28. rujna 2022. godine) Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi ODLUKU o odobravanju jednokratnih financijskih potpora udrugama u kulturi iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content