Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Stategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17) i članka 47. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/21) donosim Odluku o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Stategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027..

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content