Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Bjelovara za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.

Strateško planiranje obuhvatit će izradu Provedbenog programa Grada Bjelovara za mandatno razdoblje 2021-2025. te predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja.

Provedbeni program za novo mandatno razdoblje će biti temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva gradske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te definirati viziju razvoja grada, kao i strateške razvojne ciljeve te ključne inicijative i razvojne mjere Grada u tom periodu.

Preuzmite odluku iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content