Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje, 1 izvršitelj / izvršiteljica

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. i 4. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnica Upravnoga odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja.

Poništava se Javni natječaj (KLASA: 112-01/24-01/03, URBROJ: 2103-1-6-1-24-1 od dana 6. svibnja 2024. godine) za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 56/2024, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Bjelovara dana 15. svibnja 2024. godine.

Privitci

Back to top
Skip to content