Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, za radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i udruge

Na temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnica Upravnoga odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Grada Bjelovara, donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, za radno mjesto stručnog suradnika za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i udruge.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content