Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, donosi Odluku o poništenju Oglasa.

Poništava se Oglas (KLASA: 112-01/22-01/02, URBROJ: 2103-1-05-1-22-1 od dana 3. veljače 2022. godine) za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, koji je bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Bjelovara dana 7. veljače 2022. godine.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content