Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnica Upravnoga odjela za provedbu ITU mehanizma Grada Bjelovara, donosi ODLUKU o poništenju Oglasa.

Poništava se Oglas (KLASA: 112-03/24-01/01, URBROJ: 2103-1-10-1-24-1 od dana 2. veljače 2024. godine) za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za provedbu ITU mehanizma, na radno mjesto višeg referenta za odabir operacija ITU mehanizma, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, koji je bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Bjelovara dana 5. veljače 2024. godine.

Privitci

Back to top
Skip to content