Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara 2021.

U nastavku preuzmite dokument odluke iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content