Odluka o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara („ Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) i članka 32. stavka 5. i 6. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/13 i 8/20), dana 29. prosinca 2023. godine, donosim Odluku o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam.

U nastavku preuzmite dokument iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content