Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content