Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. (ciljanu) izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (dalje: Zakon ZO), članak 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) (dalje: Uredba) i članka 45. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13, 1/18 i 2/20).

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. (ciljanu) izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content