Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content