Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Prilozi:

 Prilog 1. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da je izmjena Plana prihvatljiva za ekološku mrežu

 Prilog 2. Redoslijed radnji

 Prilog 3. Popis tijela koja će sudjelovati u postupku strateške procjene

Privitci

Back to top
Skip to content