Sadržaj odluka s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na 9. sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Zaključak o podnesenim prigovorima na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar;
 2. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske za Grad Bjelovar;
 3. Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 4. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Bjelovara za 2018. godinu u:
  a) predškolskom odgoju i obrazovanju;
  b) školstvu;
  c) sportu;
  d) kulturi;
 6. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu;
 8. Odluka o izgradnji Gradskog stadiona na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 9. Odluka o odricanju od potraživanja prema RH u svrhu realizacije darovanja nekretnina u vlasništvu RH obuhvaćenih „Poslovnom zonom Korenovo“;
 10. Odluka o suglasnosti za provedbu projekta gradnje i opremanja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Gudovac;
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2018. godini;
 12. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun;
 13. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2017. godinu:
  a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
  b) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  c) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  d) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  e) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  f) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  g) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2016. godinu;
 14. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2017. godini;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;

Privitci

Back to top
Skip to content