Odluku o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu – Udruga hrvatskih branitelja Veliko Korenovo

Temeljem članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15 i 1/20 i 1/21), Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu (KLASA: 402-08/23-01/01, URBROJ: 2103-1-01-23-4 od 23. siječnja 2023. godinu) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/23-01/01, URBROJ: 2103-1-01-23-5 od 23. siječnja 2023. godine) Gradonačelnika Grada Bjelovara donosi Odluku o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2023. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content