Odluku o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu vježbenika u Grada Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave

Na temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja.

Poništava se Javni natječaj (KLASA: 112-01/21-01/24, URBROJ: 2103/01-05/1-21-1 od dana 5. studenoga 2021. godine) za prijam u službu vježbenika u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža koji traje 12 mjeseci, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 120/2021, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Bjelovara dana 10. studenoga 2021. godine.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 147/2021 dana 31. prosinca 2021. godine.

 

U nastavku preuzmite dokument odluke iz privitka.

Privitci

Back to top
Skip to content