ODLUKU o poništenju Oglasa za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 112/19), i članka 18. stavka 3. Pravilnika o radnim odnosima („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4a/2011), pročelnik Upravnoga odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, donosi ODLUKU o poništenju Oglasa.

Poništava se Oglas (KLASA: 112-01/24-01/02, URBROJ: 2103-1-05-1-24-2 od dana 15. siječnja 2024. godine) za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za poslove javne nabave, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, koji je bio objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Bjelovara dana 16. siječnja 2024. godine.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka će se dostaviti kandidatima prijavljenim na Oglas.

Ova Odluka objavit će se u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr i oglasnoj ploči.

KLASA: 112-01/24-01/02
URBROJ: 2103-1-05-1-24-8
Bjelovar, 1. veljače 2024.

PROČELNIK
Davor Sušak, mag. ing. aedif., v. r.

Back to top
Skip to content