Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oglas – viši/a stručni/a suradnik/ca za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu, Opis poslova i podaci o plaći

Na temelju članka 29. stavka 3., a u vezi s člankom 19. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode Grada Bjelovara, raspisuje

Oglas za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za financije i javne prihode, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći - viši stručni suradnik za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu

Pisane prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom: „oglas – viši stručni suradnik za obračun plaća i drugih naknada i gradsku riznicu“, u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (I. kat ured 15).

Back to top
Skip to content