Oglas – viši/a stručni/a suradnik/ca za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, Opis poslova i podaci o plaći

Na temelju članka 29. stavka 3., a u vezi s člankom 19. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje

Oglas za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći - viši stručni suradnik za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju

Pisane prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom: „oglas – viši stručni suradnik za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju“, u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijava se može dostaviti i u pisarnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (I. kat ured 15).

Back to top
Skip to content