Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podaci o sponzorstvima i donacijama za 2015. godinu – UO za gospodarstvo

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ljiljana Balažin
GRAD BJELOVAR
TRG Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: 043/622-014
Telefax: 043/244-615
szop@bjelovar.hr

DUŽNOSTI:

Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne Novine” broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11, dalje – Zakon) gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno članku 2. službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:
• vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
• upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
• upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
• brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
• omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
• surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Privitci

Back to top
Skip to content