Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine”, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 13. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine donijelo je Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu.

Privitci

Back to top
Skip to content