Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) članka 33., 35. i 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 68., 69., i 70. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, br. 4/19. i 4/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 10. sjednici, održanoj 24. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o utvrđivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima

ADRESA

OPIS NEKRETNINE

POVRŠINA

ZAKUPNIK

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

ENERGETSKI RAZRED

1. Ivana Mažuranića 4 

poslovni prostor u uličnoj zgradi prizemno

234,25 m2

Electrosil d.o.o.

1.140.000,00 kn

G

2. Josipa Jurja Strossmayera 3 

poslovni prostor u uličnoj zgradi prizemno

75,68 m2

Mr.sc. Romana Švaljek Toth

457.000,00 kn

D

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, poštom ili neposredno, u pisarnici gradske uprave Grada Bjelovara na adresi Trg Eugena Kvaternika 2.

Obrazac za kupoprodaju poslovnog prostora.

Back to top
Skip to content