Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21) članka 33., 35. i 36. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 68., 69., i 70. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, br. 4/19. i 4/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 10. sjednici, održanoj 24. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o utvrđivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima.

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje sadašnjim zakupnicima

ADRESA

OPIS NEKRETNINE

POVRŠINA

ZAKUPNIK

PROCIJENJENA VRIJEDNOST

ENERGETSKI RAZRED

1. Ivana Mažuranića 4 

poslovni prostor u uličnoj zgradi prizemno

234,25 m2

Electrosil d.o.o.

1.140.000,00 kn

G

2. Josipa Jurja Strossmayera 3 

poslovni prostor u uličnoj zgradi prizemno

75,68 m2

Mr.sc. Romana Švaljek Toth

457.000,00 kn

D

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora podnosi se u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, poštom ili neposredno, u pisarnici gradske uprave Grada Bjelovara na adresi Trg Eugena Kvaternika 2.

Obrazac za kupoprodaju poslovnog prostora.

Back to top
Skip to content