Postupak jednostavne nabave broj 16-06-U/24: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice, Ulica Ferde Livadića u Bjelovaru

Poštovani,

pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice, Ulica Ferde Livadića u Bjelovaru, a sukladno dokumentaciji iz privitka.

  • Procijenjena vrijednost nabave: 10.000,00 eur (bez PDV-a)
  • početka / završetka: po potpisu ugovora / 90 dana
  • Plaćanje: u roku 15 dana od ispostave eRačuna, a po preuzimanju projektne dokumentacije
  • Rok valjanosti ponude: 30 dana
  • Kriterij odabira: najniža cijena valjane i prihvatljive ponude

Privitci

Back to top
Skip to content