Postupak jednostavne nabave broj 19-06-U/23: STRUČNI NADZOR na projektu „ Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Bjelovara (1. dio) “

Poštovani,

pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za uslugu STRUČNOG NADZORA na projektu: Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Bjelovara (1. dio), a sukladno dokumentaciji iz privitka.

Ako ste zainteresirani, molimo da Vašu ponudu dostavite do 02. lipnja 2023. godine (petak) do 12,00 sati, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, bez obzira na način dostave (osobno ili poštom), na adresu: GRAD BJELOVAR, Trg Eugena Kvaternika 2 43 000 BJELOVAR sa naznakom: “Ponuda – STRUČNI NADZOR na projektu Modernizacija dijela javne rasvjete Grada 8jeJovara (1. dio) – Ev. broj: 19-6-U/23 – ne otvarati”.

Privitci

Back to top
Skip to content