Postupak jednostavne nabave broj 21-06-U/22 za uslugu: Izrada projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture potrebne za Poslovnu zonu Korenovo, Veliko Korenovo

Poštovani,
pozivamo Vas da nam dostavite ponudu za Izradu projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole za izgradnju komunalne infrastrukture potrebne za Poslovnu zonu Korenovo, Veliko Korenovo, a sukladno dokumentaciji iz privitka.

Procijenjena vrijednost nabave: 198.000,00 kn (bez PDV-a)
Rok početka / završetka: po potpisu ugovora / 180 kalendarskih dana.
Plaćanje: u roku 15 dana od dostave računa, a po preuzimanju projektne dokumentacije
Kriterij odabira: ekonomski najpovoljnija ponuda
Rok valjanosti ponude: 30 dana

Privitci

Back to top
Skip to content