Postupak jednostavne nabave broj 24-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA BJELOVAR, NA ADRESI TRG A. G. MATOŠA 8a U BJELOVARU “, KK.04.2.1.03.0077

Privitci

Back to top
Skip to content