Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave za uslugu  STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU na radovima iz projekta „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE OBROVNICA, na adresi Obrovnica 38, Obrovnica“

Evidencijski broj nabave: 13-07-U/20

Privitci

Back to top
Skip to content