Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Postupak jednostavne nabave za uslugu STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU na radovima iz projekta „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE V. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR, NA ADRESI Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar“

Evidencijski broj nabave: 14-07-U/20

Privitci

Back to top
Skip to content